Stellingen NKBD 2023

De stellingen van de 32e editite van het NKBD zijn bekend! 

 • Ronde 1: Mentale weerbaarheidstraining moet op middelbare scholen worden ingevoerd.
 • Ronde 2: Vluchten korter dan 1000 kilometer van Schiphol moeten verboden worden.
 • Ronde 3: De Eerste Kamer moet rechtstreeks gekozen worden.
 • Ronde 4: We moeten in Nederland een suikertax (accijns) invoeren.
 • Halve Finale: Nederland moet F16’s gaan leveren aan Oekraïne.
 • Finale: Menstruatieverlof moet in Nederland worden ingevoerd.

De interpretatie en definitie van de stellingen door de voorstanders moet aansluiten bij de maatschappelijke discussie.

Zogenaamde squirrels zijn verboden.

Op de ochtend van 25 maart wordt bekend gemaakt welke stelling in welke ronde wordt gebruikt en welke teams voor en tegen zijn.

Stellingen afgelopen edities

Stellingen NKBD 2022

De stellingen van de 31e editite van het NKBD zijn bekend! In willekeurige volgorde, inclusief de stelling van de finale:

 • Cannabis verbouwen, verkopen en consumeren moet volledig gelegaliseerd worden in Nederland.
 • Al het wetenschappelijk onderwijs in Nederland dient in het Engels gegeven te worden.
 • Het curriculum van elke bachelor van de Technische Universiteit Eindhoven dient verplicht een vak over duurzaamheid te bevatten.
 • Het formaat van de Nederlandse krijgsmacht moet vertweevoudigd worden.
 • In de top 10 kandidaten van iedere kieslijst van nationale politieke partijen moeten minimaal 2 kandidaten een bèta achtergrond hebben.
 • De meest betaalde medewerker van een bedrijf dient maximaal het tienvoudige van de minst betaalde medewerker van datzelfde bedrijf te verdienen.

Stellingen NKBD 2021

De stellingen van de 30e editite van het NKBD zijn bekend! In willekeurige volgorde, inclusief de stelling van de finale:

 • We moeten in Nederland de veestapel halveren.
 • We moeten de vierdaagse werkweek invoeren.
 • De stemgerechtigde leeftijd (actief kiesrecht) moeten we verlagen naar 12 jaar.
 • We moeten in Nederland een suikertax invoeren van minimaal € 0,01 per gram suiker.
 • We moeten binnen 2 jaar besluiten om drie nieuwe kerncentrales in Nederland te bouwen.

Stellingen NKBD 2019

De stellingen van de 29e editite van het NKBD zijn bekend! In willekeurige volgorde, inclusief de stelling van de halve finale en finale:

 • Het eigen risico van de zorgverzekering moet worden afgeschaft.
 • Er moet een deel van je studieschuld worden kwijtgescholden als je met een zeven of hoger afstudeert.
 • We moeten in Nederland een kilometerheffing per gereden autokilometer invoeren.
 • De overheid moet een databank realiseren met DNA-profielen van alle burgers.
 • We moeten in Nederland meer kerncentrales bouwen.
 • De overheid moet extra geld uitgeven om te zorgen dat ieder kind lid kan worden van een sportvereniging.

Stellingen NKBD 2018

De stellingen van de 28e editie van het NKBD zijn bekend. De stellingen staan in willekeurige volgorde, dus in welke ronde de stellingen gebruikt worden wordt niet bekend gemaakt.

 • We moeten Nederlandse studenten verplichten om minimaal een half jaar in het buitenland te studeren.
 • Dopinggebruik in de topsport moeten we totaal legaliseren.
 • Roken op het terras moet verboden worden.
 • We moeten boeren vergunningen verstrekken om legaal wiet te telen.
 • We moeten in Nederland het basisinkomen invoeren.
 • Mensen met een verstandelijke beperking mogen geen kinderen meer krijgen.
 • Brainport Eindhoven moet speciale basisscholen opzetten voor hoogbegaafde kinderen (IQ > 130).

Stellingen NKBD 2017

De stellingen voor de 27e editie zijn bekend. Inclusief de stelling van de halve finales en de finale, in willekeurige volgorde:

 • Gehoorbeschermers moeten worden vergoed uit de basisverzekering.
 • Het koningshuis moet worden afgeschaft.
 • Nederland moet meer kerncentrales bouwen.
 • Vaders moeten minimaal 4 weken ouderschapsverlof krijgen na de
  geboorte van ieder kind.
 • Er moet belasting komen op robotarbeid.
 • Eén maand voor de verkiezingen moet het publiceren van politieke
  peilingen verboden worden.
 • Iedere ingezetene in Nederland mag maximaal één nationaliteit (en
  paspoort) hebben.

Stellingen NKBD 2016

De stellingen voor de 26e editie zijn bekend. Inclusief de stelling van de halve finales en de finale, in willekeurige volgorde:

 • De maximale snelheid op snelwegen in Nederland (130 km/u)  moet een adviessnelheid worden.
 • Het associatieverdrag met Oekraïne is een goed verdrag voor de Europese Unie en Oekraïne..
 • We moeten suikerhoudende dranken naar rato van het suikergehalte belasten.
 • Al het wetenschappelijk onderwijs in Nederland moet als voertaal Engels krijgen.
 • We moeten de dienstplicht voor werklozen invoeren.

Stellingen NKBD 2015

Inclusief de stelling van de halve finales en de finale:

 • Alle dierentuinen moeten dicht in Nederland.
 • We moeten (net als in Duitsland) iedereen verantwoordelijk maken voor de zorg van hun oude ouders.
 • We moeten in Nederland een vrouwenquotum invoeren voor topfuncties.
 • We moeten alle banken splitsen in zakenbanken en nutsbanken.
 • Er moet een DNA-bank komen met de DNA-profielen van alle Nederlanders.
 • De Nederlandse overheid moet voldoende veilige sekswerkplekken aanbieden.
 • We moeten in Nederland net als hondenbelasting ook kattenbelasting invoeren.

Stellingen NKBD 2014

Inclusief de stellingen van de halve finales en finale:

 • De burgemeester dient verkozen te worden in Nederlandse gemeentes.
 • De teelt en verkoop van wiet in Nederland moet gelegaliseerd worden.
 • Ontwikkelingshulp moet worden afgeschaft.
 • Het vak etiquette moet verplicht worden op middelbare scholen.
 • In Nederland mag aan Universiteiten alleen nog college gegeven worden door mensen met een lesbevoegdheid.
 • Polygamie moet worden toegestaan in Nederland.
 • Nederlandse jongeren vanaf 14 jaar moeten stemrecht hebben.